OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Obchodní podmínky níže uvedené určují podmínky objednávek uskutečněných od 10.10.2017 a jsou důsledkem vstupu v platnost zákona o právech spotřebitelů ze dne 30.04.2014 (Sb. 2014 č. 827)
1. Obecná ustanovení
Společnost se sídlem :http://www.lullaby.com.pl/cz je teleinformatická „prodejní platforma“ pod vedením Lullaby-Damian Woźniak, zapsaná v rejstříku podnikatelů DIČ: 657 287 63 28, dále jen „LULLABY“.
Pojmy použité v obchodních podmínkách znamenají :
Internetový obchod – obchod na adrese: http://www.lullaby.com.pl/cz, kde mohou uživatelé nakupovat produkty online nabízené přes LULLABY;
Zákazník– fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, která má právní způsobilost, která se v souladu s tímto nařízením registruje se v internetovém obchodě;
Spotřebitel – Zákazník, který je fyzickou osobou, která používá internetový obchod pro jakýkoli účel, který se přímo netýká jeho podnikání nebo profese;
Pracovní dny – všechny dny v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků;
Čas objednávky– čas, kdy společnost Lullaby připraví, zabalí objednávku a pošle ji poštou nebo kurýrem na adresu uvedenou zákazníkem;
Košík – Prvek online obchodu, jehož prostřednictvím zákazník uvádí podrobnosti objednávky jako: množství produktu, doručovací adresu, fakturační údaje, způsob doručení, způsob platby atd.;
Stránka produktu – strana v internetovém obchodu, na které se nacházejí informace ohledně produktu.
2. Registrace a přihlášení
1. Objednávky v obchodu jsou zadávané po ukončené registraci nebo bez registrace. Pro registraci se musíte zaregistrovat na webových stránkách http://www.lullaby.com.pl/ a vyplňit registrační formulář s následujícími údaji: jméno, příjmení, e-mailová adresa a heslo.Pokud se chcete zaregistrovat je nutné, abyste se seznámili s těmito smluvnímy podmínkami a souhlasili s tím, že LULLABY zpracovává osobní údaje nezbytné k provedení příkazů uvedených v internetovém obchodě.
2. Po registrování, zákazník se může přihlásit do e-shopu pomocí údajů, uvedených během registrace, adresy em-mail, přihlašovacího jména a hesla.
3. Účet v Obchodě může být založen: fyzickými osobami, které mají plnou způsobilost k právním úkonům (a tedy i osobám mladším 18 let, nebo osobám, které získaly zákonný věk přes manželství), právnickým osobám nebo organizačním jednotkám bez právní subjektivity, které zákon stanoví pro způsobilost k právním úkonům.
4. Po přihlášení zákazník vidí v zálože „Moje konto” svoje údaje, adresu, adresu doručení a také datum narození nebo telefonní číslo.
5. Uvedení adresy doručení je nezbytné pro zadání objednávky v obchodu.
6. V záložce„Můj účet”může zákazník změnit své údaje anebo heslo.
7. Je zakázané přidávání obsahu nazákonného, zejména osobních údajů třetích stran, které nepovolili založení účtu.
3. Zadávání objednávek
1. Zákazník může objednávat přes dobu 24 hodin prostřednictvím internetové stránky. http://www.lullaby.com.pl/cz. Zákazník zadá objednávku pokud zaznačí a vybere produkt o který má zájem přes odkaz „ Přidej do košíku“ a následovně v košíku vybere způsob zásilky a platby za objednávku. Je možné objednávat i bez přihlášení . V objednávce (v košíku) zákazník vybere : objednávané zboží; adresu, na kterou máme zboží doručit; způsob doručení ; způsob platnosti.
2. Postup objednávky je ukončen ve chvíli kdy zákazník otevře odkaz „Kupovat a platit“. Ukončení této činnosti znamená, zadání objednávky a uzavření nákupní smlouvy s Lullaby.
3. Do doby, než zákazník spustí odkaz skrytý na kartě „Kupovat a platit“, má zákazník možnost upravit zadané údaje a obsah košíku. Chcete-li to provést, musíte dodržovat zobrazené zprávy a informace dostupné na webové stránce.
4. LULLABY posíla potvrzovací e-mail, se všemi potřebnými detaily o přijeté objednávce, na e-mail který byl uveden během registrace nebo při vyplńování údaju nezbytných pro dokončení objednávky.
5. Zákazník, který si zvolí způsob platby, má možnost zvolit si platbu na dobírku objednaných produktů.
6. Kupní smlouva bude uzavřena v čěštině.
4. Ceny zboží
1. Ceny na internetových stránkách internetového obchodu umístěné s produktem nabízeným na produktové stránce: zahrnují DPH a jsou uvedeny v českých korunách; nezahrnují informace o nákladech na dopravu;
2. Závaznou cenou a konečnou cenou produktu je cena uvedená na produktové stránce v okamžiku zadání objednávky zákazníkem.
3. Informace o celkové hodnotě objednávky, včetně nákladů na dopravu, jsou uvedené na webové stránce http://www.lullaby.com.pl/cz, poté, co si zákazník zvolil způsob doručení objednávky a způsob platby.
4. Společnost LULLABY si vyhrazuje právo provádět změny cen nabízeného zboží a provádět a rušit všechny typy prodejních akcí.
5. Prodejní akce v internetovém obchodě nelze slučovat, pokud to není uvedené v reklamní smlouvě.
6. Ceny zboží v internetovém obchodě jsou platné pouze při objednávání přes internet na adrese http://www.lullaby.com.pl
5. Způsoby platby a doručení
1. Platbu za objednané produkty lze provést:
– v hotovosti v případě doručení objednávky prostřednictvím dopravní společnosti
– převodem na bankovní účet;
2. Pokud bankovní převod nebyl připsán na účet prodávajícího do 5 dnů ode dne objednávky, smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím zůstane ukončena.
3. Dodání objednaného zboží se provádí prostřednictvím kurýrní společnosti.
4. Aktuální ceník je k dispozici v internetovém obchodě na adrese :
http://www.lullaby.com.pl/cz
6. Provedení objednávky
1. Plněním objednávky se rozumí zaslání objednaných produktů zákazníkovi.
2. Pokud nebude společnost LULLABY schopná provést objednávku z důvodu nedostupnosti objednaného produktu, okamžitě však do 3 dnů od data zadání objednávky oznámí to zákazníkovi a v případě obdržení platby vrátí celkovou částku zákazníkovi.
3. Všechny výrobky Lullaby jsou zcela nové, bez fyzických a právních vad a jsou legálně zavedeny na českém trhu.
7. Podmínky reklamace (prohlášení o neshodě zboží se smlouvou)
1. Reklamace by měly být zaslány e-mailem s dokladem o koupi na lullaby.czech@gmail.com a poté je potřeba zboží zaslat na adresu:
CzechLogistic – Lullaby
ul. Hornická 1790
73532 Rychvald
2. Při podání reklamace musíte poskytnout produkt LULLABY společně s dokladem o koupi a vyplněným formulářem pro reklamaci.
3. LULLABY reklamaci zpracuje do 14 dnů od data podání reklamace.
4. Pokud bude reklamace zákazníka uznána, LULLABY opraví nebo vymění zboží na nové, anebo vráti hodnotu zboží zpět.
8. Právo odstoupení od kupní smlouvy
1. Je-li zákazník spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel zboží obdržel, nebo v případě, že třetí osoba, která není dopravcem byla uvedena spotřebitelem, za předpokladu, že nemáte nárok na úhradu zboží, z nichž nelze v souladu s platnými právními předpisy odstoupit. Je-li předmětem smlouvy mnoho věcí, které jsou dodávány samostatně, vyprší lhůta 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel obdržel poslední zboží, nebo jestliže třetí strana, jiná než dopravce a uvedená spotřebitelem, obdržela poslední zboží z objednávky.
2. Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy by měl spotřebitel informovat prodávajícího o svém rozhodnutí a odstoupit od smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení učiněného e-mailem na adrese lullaby.czech@gmail.com.
3. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
4. V případě odstoupení od smlouvy, prodávající nahradí spotřebiteli veškerou platbu, a to nejpozději do 14 dnů od obržení prohlášení o odstoupení od smlouvy. Obchod vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil spotřebitel v původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s jiným řešením a nezahrnuje dodatečné náklady.
5. Prodávající smí zadržet platbu obdrženou od spotřebitele až do okamžiku obdržení zboží nebo do doby, než zákazník předloží prodávajícímu důkaz o odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve.
6. Zákazník je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu , nejpozději do 14 dnů od zaslání informace o odstoupení od kupní smlouvy. Termín je zachován, pokud spotřebitel zboží vrátí do 14 dnů.
7. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení položky.
8. Spotřebitel je zodpověný za snížení hodnoty zboží, způsobené používáním zboží jiným způsobem, než bylo neztbytné pro stanovení vlastnosi a fungování zboží.
9. Vzor formuláře odstoupení od kupní smlouvy (je potřeba tento formulář vyplnit a zaslat jedině v případě zájmu odstoupení od smlouvy)
Příjemce:
Ja/My(*) níže informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od nákupní smlouvy následujících produktů. Datum uzavření smlouvy(*)/převzetí(*)
Jméno a příjmení
Adresa spotřebitele
Podpis (pouze v případě papírové verze formuláře)Datum
(*) Nepotřebné zaškrtnout
9. Osobní údaje
1. Při registraci v Internetovém obchodě souhlasí zákazník se zpracováním osobních údajů souvisejících s prováděním objednávek v internetovém obchodě.
2. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Sb. z roku 2002, č. 101, bod 926) takovým způsobem, aby se zabránilo jejich přístupu třetím osobám.
3. Zákazníci mají právo prohlížet si své osobní údaje, opravovat je a odstraňovat.

X